Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Oud-studenten Universiteit Stellenbosch hekelen Afrikaans-vijandig bestuur

De Zuid-Afrikaanse krant Rapport bericht  dat oud-studenten een motie van wantrouwen hebben ingediend tegen het universiteitsbestuur. De oud-studenten pikken het niet langer dat steeds meer colleges in het Engels worden gegeven en berekenen dat de Universiteit Stellenbosch in het huidige tempo binnen enkele jaren geen Afrikaanstalige colleges meer zal kennen.


 Zuid-Afrika kent nog twee Afrikaanstalige universiteiten: De Universiteit van Stellenbosch en de Noordwest-Universiteit. Daarnaast heeft de Universiteit van Pretoria nog een Afrikaanstalige afdeling. Deze universiteiten staan onder druk studenten te op te leiden die het Afrikaans niet machtig zijn, en bijgevolg ontstaat er druk om het onderwijs in het Engels te geven, zodat ook deze studenten het onderwijs te kunnen volgen.


Door colleges in meerdere talen aan te bieden en het gebruik te maken van vertolking vanuit het Afrikaans, werd gestreefd Afrikaans als instructietaal te handhaven, maar de laatste jaren gaat het gebruik van het Afrikaans in Stellenbosch zienderogen achteruit. Dit leidt tot wrevel bij jonge Afrikaanstaligen die erop staan onderwijs in hun moedertaal te ontvangen.

De oud-studenten houden het universiteitsbestuur hier verantwoordelijk voor en beschuldigen dit ervan te weinig oog te hebben voor deze kwestie. Zij hekelen tevens de geslotenheid van het bestuur. Negen maatschappelijke organisaties hebben inmiddels hun steun voor de motie uitgesproken.

 Taalverdediging hoopt dat de Universiteit Stellenbosch spoedig een bestuur krijgt dat zich wel met hart en ziel inzet voor het Afrikaans.